Olika former av idrottsskador

Vanliga idrottsskador som vi på kan hjälpa dig med i Stockholm

Här beskrivs några olika former av skador som är vanliga inom idrotten, och som vi på Roslagskliniken kan hjälpa till att behandla vid behov. Självklart kan vi även hjälpa till att behandla andra former av idrottsskador som inte tas upp här.

idrottskador fotboll stockholm

Knäskador

Den allra vanligaste idrottsskadan är knäskador, där ledbandsskador är den största boven. Ledbandsskada kan drabba både inre och yttre ledbanden i knät; det vanligaste är att det inre ledbandet skadas. Ofta handlar det om att en motståndare ramlar över ett knä så att det vrids om; det kan vara andra orsaker också, men oftast handlar det om att knät på något sätt har vridits snett. Ofta är fästena på ledbanden skadade. Skador på yttre ledbanden är mer ovanliga, men ofta mer komplicerade. S.k. schlatter är en mycket vanlig knäskada, och är en överbelastningsskada i knäet som framför allt drabbar yngre idrottare. Knäskadan brukar uppstå i samband med att den unge idrottaren tränar mer än vad det växande knät klarar av. Det brukar synas som en ömmad knöl, vilket beror på att skelettet har luckrats upp. Löparknä är en annan vanlig knäskada. Du får då ont på utsidan av knäleden, och brukar drabba personer som löptränar ofta och länge. Detta behandlas med stretching och massage, i vissa fall smärtstillande. Vi kan hjälpa dig att behandla olika former av knäskador, där vi kan använda vår elbehandling för ett snabbt och bra resultat. Vi kan även använda oss av traditionella former av naprapati.

Idrottsskador i fötterna

En stukad eller vrickad fot är vanligt i idrottssammanhang; det innebär att du skadat vävnaderna runt leden i foten. Ofta har du även fått en blödning i ett närliggande muskelfäste som gör att det stukade stället blir svullet. En stukad eller vrickad fot gör ont att stödja på. Du kan själv lägga foten högt för att minska svullnaden, lägga is på foten och slutligen linda den med bandage. Hälsporre är även vanligt bland idrottare. Det innebär en intensiv smärta i hälen vid belastning. Några former av behandling kan vara hälinlägg, att linda hälen samt i svårare fall kortisonsprutor. Idrottsskador Stockholm kan hjälpa dig med att behandla olika former av fotskador, med elbehandlingar och manuell naprapati.

Muskelskador

Muskelbristningar och muskelsträckningar är vanliga idrottsskador i Stockholm. Sträckskador eller sträckning uppstår huvudsakligen i musklerna i samband med maximalt muskelarbete. De vanligaste drabbade områdena är baksidan av låren, insidan av lårmusklerna samt i stora vadmuskeln. Men även andra muskler kan bli drabbade av muskelbristningar. Direkt trauma är en form av muskelbristning som sker när muskeln blir utsatt för en spark, slag eller någon annan form av direkt yttre våld mot muskeln. Det vanligaste är på lårens framsida, när du till exempel blir sparkad av eller krockar med en motståndare. Detta leder till en inre blödning i muskulaturen, en s.k. lårkaka. Det är viktigt att starta en behandling så fort som möjligt, då det har stor påverkan på hur snabbt man blir skadefri. Tryck i form av påläggning av elastisk binda bör ske inom några minuter efter att skadan har skett. Vi på Idrottsskador Stockholm använder oss av ultraljudsdiagnostik för att bedöma hur skadorna i musklerna ser ut på djupet, och sedan utgår vi från det när vi planerar din behandling. Vi kan även hjälpa dig med akupunktur, elbehandlingar och manuell naprapati, beroende på vilka muskelproblem du har.

Skador i rygg och nacke

Smärtor i rygg och nacke är vanligt bland både idrottsmän och de som inte idrottar. Ofta beror ryggsmärtan på spända och eller försvagade muskler i ryggen; smärtan kan också komma från muskelfästen eller leder i ryggen. Akut ryggsmärta kan uppstå vid ett felaktigt lyft, vid hastiga rörelser eller plötsliga slag, som vid en tackling. Långvarig smärta i ryggen kan uppstå på grund av allt från överbelastning under längre tids hård träning med felaktig teknik, till för lite träning eller dålig hållning. Är du orolig bör du söka läkare. Det är dock viktigt att komma ihåg att det väldigt ovanligt att ryggsmärtor är av allvarlig orsak, de flesta som får rätt behandling och hjälp blir oftast bättre inom ett par veckor. Trötthetskänsla och smärta i ryggen i samband med träning är ganska vanligt, och beror oftast på överansträngning i vissa muskler och svaghet i andra, dvs. att det blir en obalans mellan de olika muskelgrupperna i rygg och bål. Det är vanligt att vissa muskelgrupper får arbeta hårdare än andra, vilket kan orsaka överbelastning. Ryggont kan också uppstå om man trappat upp träningen för fort eller för mycket på kort tid så att musklerna inte har hunnit byggas upp ordentligt. Detta kan oftast avhjälpas med ett lugnare träningstempo. Vid ryggskott uppträder smärta i ländryggen, ibland med utstrålande smärta uppåt i ryggen samt ned i bäckenet. Vid ryggskott får man ofta svårigheter med att röra sig normal; ofta är alla rörelser smärtsamma samt begränsade, och det kan göra så ont att det känns som om ryggen ska gå av. Vid ryggskott kommer smärtan oftast från flera olika delar i kroppen som muskler, leder och ligament. Här är det viktigt att vila samt att vid behov kunna få smärtstillande. Det är dock viktigt att försöka röra på sig i den mån det går. Det kan uppstå en sträckning eller bristning i ryggens muskler vid hastiga rörelser av ryggen både vid idrott eller i vardagen. Oftast är bristningarna av mindre art och ger sällan några långvariga smärtor, och det viktigaste är att få vila. Vid smärta i nacke och rygg är det viktigaste att man tar reda på vad de beror på och får rätt behandling. Även vid nacksmärtor, som ofta är ospecifika men inte helt ovanliga i idrottssammanhang, är det viktigt att då rätt behandling om man skulle behöva detta. Idrottsskador i Stockholm kan hjälpa dig med din rygg och nackbesvär; kontakta oss för en konsultation.

.

Idrottsskador Stockholm

Behandla idrottsskador i Stockholm hos Roslagskliniken.

Kontakt

Växel: 08-758 78 84

Jourtelefon: 070-354 62 85 (endast lördagar 09.00-11.00)

Åke direkt: 070-608 74 20